top of page

תוצרי התכנית

הפרוייקטים הדיגיטליים של מחזור ב׳

תכנון‭ ,‬פיתוח‭ ‬והטמעה‭ ‬של‭ ‬ערוץ‭ ‬מקוון‭ ‬לביצוע‭ ‬פעולות‭ ‬שוטפות

אופקים, מטה אשר, מטה יהודה, בית אל, רמת גן

תכנון‭ ,‬פיתוח‭ ‬והטמעה‭ ‬של‭ ‬ערוץ‭ ‬מקוון‭ ‬לביצוע‭ ‬פעולות‭ ‬שוטפות

פרוייקטים באתר האינטרנט הרשותי

ביתר עלית, גליל עליון, חריש, טייבה, קרני שומרון

פרוייקטים באתר האינטרנט הרשותי

תכנון ופיתוח / הטמעת מערכות

מגדל העמק, מיתר, באר שבע, סביון גבעתיים

תכנון ופיתוח / הטמעת מערכות

תכנון‭ ,‬פיתוח‭ ‬והטמעה‭ ‬של‭ ‬ערוץ‭ ‬מקוון‭ ‬לפניות יזומות

עארה ערערה, בית ג׳אן, מגידו, רעננה

תכנון‭ ,‬פיתוח‭ ‬והטמעה‭ ‬של‭ ‬ערוץ‭ ‬מקוון‭ ‬לפניות יזומות
bottom of page