תוצרי התכנית

הפרויקטים הדיגיטליים במחזורים השונים

כל צוות שהשתתף בתכנית תכנן וביצע פרויקט הכולל שירות דיגיטלי חדש ברשות המקומית.

 

התהליך כולל תכנון, ביצוע והטמעת פרויקט ליצירת שירות דיגיטלי חדש ברשות המקומית - בניהול הצוות, בהנחיה מקצועית של מנחים דיגיטליים בתוכנית ובמימון התוכנית, בתקציב מוגדר מראש.

Eilat.Creative Design :עיצוב אתר

2020 מאיצים דיגיטליים | מפעם עמק יזרעאל ©