top of page

אודות התכנית

״מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי״

המהפכה‭ ‬הדיגיטלית‭, ‬הנוגעת‭ ‬גם‭ ‬בשלטון‭ ‬המקומי‭ ,‬מעוררת‭ ‬ציפייה‭ ‬כי‭ ‬הכלים‭ ‬המתקדמים‭ ‬ביותר‭ ,‬העומדים‭ ‬כיום‭ ‬לרשות‭ ‬הלקוחות‭ ‬בארגונים‭ ‬פרטיים‭ ‬וציבוריים‭ ,‬ישרתו‭ ‬אותם‭ ‬גם‭ ‬כתושבים‭ ‬ברשות‭ ‬המקומית‭.‬

הפלטפורמות‭ ‬הדיגיטליות‭ ‬ו"תפיסת‭ ‬הלקוח‭ ‬במרכז‮"‬‭ ‬שינו‭ ‬לחלוטין‭ ‬את‭ ‬הדרך‭ ‬בה‭ ‬ארגונים‭ ‬פועלים, ‬מנתחים‭ ‬ומנהלים‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬עם‭ ‬הלקוח‭. ‬האם‭ ‬אתם‭ ‬ממצים‭ ‬את‭ ‬ההזדמנויות‭ ‬הגלומות‭ ‬בעולם‭ ‬הדיגיטלי‭ ‬עבור‭ ‬התושבים‭? ‬

האם‭ ‬בכירי‭ ‬הרשות‭ ‬המקומית‭ ‬ועובדיה‭ ‬ממנפים‭ ‬את‭ ‬הכלים‭ ‬הדיגיטליים‭ ‬לטיוב‭ ‬ההתנהלות‭ ‬הארגונית,‭ ‬לקידום‭ ‬ההתייעלות‭ ‬והחיסכון‭ ‬ובסופו‭ ‬של‭ ‬דבר‭ - ‬לשיפור‭ ‬השירות‭ ‬לתושב‭?‬

תכנית‭ "‬מאיצים‭ ‬דיגיטליים‭ ‬בשלטון‭ ‬המקומי‭" ‬נועדה‭ ‬לקידום‭ ‬הדיגיטציה‭ ‬ברשויות‭ ‬המקומיות‭ ‬בישראל‭, ‬ומתקיימת‭ ‬בשיתוף‭ ‬פעולה‭ ‬בין‭ ‬מטה‭ ‬ישראל‭ ‬דיגיטלית‭ ‬במשרד‭ ‬לשוויון‭ ‬חברתי‭ ,‬ומשרד‭ ‬הפנים‭ ‬באמצעות‭ ‬מפעם‭ ‬עמק‭ ‬יזרעאל‭.‬

 

מטרת‭ ‬התכנית‭ ‬הינה‭ ‬הכשרת‭ ‬מובילי‭ ‬שינוי‭ ‬המקדמים‭ ‬חדשנות‭ ‬דיגיטלית‭ ‬ברשויות‭ ‬המקומיות‭ ,‬משפרים‭ ‬תהליכי‭ ‬עבודה‭ ‬ושירותים‭ ‬באמצעות‭ ‬טכנולוגיה‭ ,‬ומהווים‭ ‬חלק‭ ‬מקהילה‭ ‬היוצרת‭ ‬את‭ ‬תהליך‭ ‬הטרנספורמציה‭ ‬הדיגיטלית‭ ‬בישראל‭.‬

bottom of page