top of page

קול‭ ‬קורא‭ ‬‭

לרשויות מקומיות המעוניינות להצטרף למהפכה הדיגיטלית ולהשתתף בתוכנית

"מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי" (מחזור ד') 

המהפכה הדיגיטלית מעוררת ציפייה כי הכלים המתקדמים ביותר ישרתו  את התושבים ואת עובדי הרשויות המקומיות.

הפלטפורמות הדיגיטליות ותפיסת "הלקוח במרכז" שינו את הדרך שבה ארגונים מנהלים את הקשר עם הלקוח.  

האם הרשות שלכם ממצה את הפוטנציאל הטמון בטרנספורמציה הדיגיטלית? 

האם בכירי הרשות המקומית שלכם ועובדיה ממנפים את הכלים הדיגיטליים לטובת התייעלות, שכלול ההתנהלות הארגונית ושיפור השירות לתושב?

תוכנית "מאיצים דיגיטליים בשלטון המקומי" נועדה לקידום הדיגיטציה ברשויות המקומיות בישראל. 

היא מניעה ליצירת השינוי הרצוי ומכשירה מובילי שינוי – עובדים מקרב הרשויות המקומיות שייבחרו וירכשו את הכלים לקדם חדשנות דיגיטלית ברשויות המקומיות, לשפר תהליכי עבודה ושירותים באמצעות טכנולוגיה ולהשתלב בקהילה הכלל-ארצית של מקדמי הדיגיטציה ברשויות המקומיות.

התוכנית מתקיימת בשיתוף פעולה בין מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי ובין משרד הפנים, באמצעות מפעם עמק יזרעאל.

 1. לימוד והעשרה: המשתתפים יתוודעו לתהליכי עבודה שנועדו לקידום דיגיטציה ויישום כלים טכנולוגיים ברשות, וירכשו את המיומנויות והידע הנחוצים להובלת תהליך השינוי ברשות.  ‬

 2. התנסות מעשית: המשתתפים יובילו תהליך של יצירת שירות דיגיטלי חדש ברשות המקומית, החל מהמפגש הראשון.

 3. שייכות ושיתוף: המשתתפים יהיו חלק מקהילה מקצועית של מאיצים דיגיטליים ברשויות המקומיות בישראל, וישתפו בידע ובניסיון שהם רוכשים במסגרת המיזם הלאומי 265. ‬

 4. נגישות לצד מחויבות: ההשתתפות בתוכנית ללא תשלום, אך מתבקשת התחייבות ומחויבות של המשתתפים והרשויות, בהתאם לתנאי הסף.    

עקרונות‭ ‬התכנית‭:‬

עקרונות התכנית
 • טרנספורמציה דיגיטלית ושימושיה בעבודה השוטפת ובשירות לתושב

 • הטכנולוגיה הדיגיטלית כפלטפורמה לשינוי ארגוני משמעותי

 • הובלת שינוי ארגוני ברשות המקומית – המאיץ הדיגיטלי כגורם מניע ומתכלל

 • "מסע לקוח" ותפיסת עיצוב השירות 

 • בשלות דיגיטלית ברשות המקומית 

 • תהליכים לקידום השירות הדיגיטלי ברשויות המקומיות ובארגונים משיקים

 • תכנון וביצוע פרויקט צוותי: שירות דיגיטלי חדש ברשות המקומית

נושאים עיקריים ‬בתכנית‭:‬

 1. מפגשים עם אנשי מקצוע מובילים בתחום הדיגיטלי, סיורים ברשויות מקומיות ובארגונים, למידה בקבוצת "המאיצים הדיגיטליים בשלטון במקומי", למידה עצמית ובנייה של קהילה מקצועית.

 2. סדנאות לניהול שינוי ולרכישת כלים להובלת שינוי ארגוני.

 3. תכנון, ביצוע והטמעת פרויקט ליצירת שירות דיגיטלי חדש ברשות המקומית – בניהול הצוות, בהנחיה מקצועית של מנחים דיגיטליים בתוכנית ובמימון התוכנית, בתקציב מוגדר מראש.
  השלמת הפרויקט תתאפשר לצוותים שיעמדו בדרישות התוכנית במלואן.

כלים מרכזיים ‬בתכנית‭:‬

דרישות התכנית

דרישות התכנית
 1. התוכנית מיועדת לעובדי השלטון המקומי והגשת המועמדות לתוכנית היא בצוותים בלבד. צוות המגיש מועמדות יכלול שני נציגים מאותה רשות. על כל נציג לעמוד בדרישות המפורטות בהמשך

 2. כדאי לשקול את המשתנים הבאים:
  ‬• הניסיון והרקע המקצועי של המועמדים הפוטנציאליים 
  ‬• מידת העניין שלהם בתחום וכישוריהם הרלוונטיים
  ‬• הפניות שלהם ללמידה אינטנסיבית
  ‬• ניסיונם בעבודה משותפת

 3. על כל אחד מחברי הצוות להתחייב מראש להשלמת התוכנית ולהשתתפות מלאה בכל מפגשי התוכניתהיעדרות ממפגש בתוכנית תתקבל רק במקרים של כוח עליון.

 4.  לפניכם מועדי ימי המיון. בטופס הגשת המועמדות הדיגיטלי תתבקשו לבחור יום מועדף. 
  ‬• שימו לב כי על כל הצוות להגיע יחד ליום המיון!

 

להלן מועדי ימי המיון: 

 

מטה ישראל דיגיטלית - לקישור למפה לחצו כאן
מפעם עמק יזרעאל - לקישור למפה לחצו כאן
 

 • הצוותים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר בתהליך המיון יתקבלו לתוכנית, בהתאם לשקלול הבא:

    ‬• ‭  ‬-   70%‭  ‬ממוצע‭ ‬ציוני‭ ‬ההתאמה‭ ‬האישית‭ ‬של‭ ‬המועמדים
    ‬•  ‭  ‬-   30%‭ ‬ציון‭ ‬ההתאמה‭ ‬של‭ ‬המועמדים‭ ‬כצוות‭, ‬בדגש‭ ‬על‭ ‬ניסיון‭ ‬מוצלח‭ ‬בעבודה‭ ‬משותפת‭ ‬בניהול והובלת פרויקט.

מועדי מיונים מעודכן.png

מי יכול להגיש מועמדות לתכנית?

מועדי המיונים
 1. התחייבות לתוכנית אינטנסיבית, תובענית ומרובת שעות – כולל השקעת הזמן הדרוש בהכנת עבודות ועמידה בלוחות זמנים מוגדרים, הן ללמידה הן לביצוע הפרויקט.

 2. הקפדה על מסגרת התוכניתנוכחות והשתתפות בכל מפגשי התוכנית, שעות הגעה וסיום, הגשת משימות אישיות וצוותיות בלוח זמנים מוקפד ומוגדר מראש. 

 3. למידה מקוונת לאורך התוכנית, כולל למידה עצמאית והשלמת מטלות בין המפגשים.

 4. זמינות ומחויבות להשלמת פרויקט דיגיטלי בהיקף של כ-60 שעות, כחלק מהתוכנית.

 5. זמינות ומחויבות ללמידה בין המפגשים, בהיקף של כ-20 שעות.

 6. תכנון, יישום והטמעה של פרויקט דיגיטלי ברשות.

 7. קבלת כתב מינוי מראש הרשות להסמכה כ"מאיץ דיגיטלי" רשותי.

 8.  השתתפות בקהילת בוגרי התוכנית, במהלכה ולאחר סיומה.

חובת המשתתפים ‬בתכנית‭:‬

 • 17 ימי למידה מלאים, במשך 5 חודשים, סך הכול כ-120 שעות למידה במסגרת מפגשי התוכנית.

 • ביצוע פרויקט דיגיטלי ברשות בהיקף של כ-60 שעות, מעבר לשעות הלימוד במפגשים.

 • השתתפות במפגשים דיגיטליים באורך כשעתיים כל אחד. 

 • למידה עצמית וקבוצתית בין המפגשים בהיקף של כ-20 שעות, בפלטפורמות טכנולוגיות ובכלים דיגיטליים שונים.

 • המפגשים היומיים יתקיימו במרכז ההדרכה בקיבוץ נחשונים (מפה), מיקום יתר המפגשים יימסר למשתתפים בתוכנית. שימו לב כי הלמידה במפגשים אינטנסיבית – היא כוללת חומר רב, נמשכת לכל אורך היום (8:00-17:30) ומצריכה ריכוז והקפדה על לוח הזמנים.

מסגרת הלמידה ‬בתכנית‭:‬

תאריכי מפגשים מעודכן.png

מועדי ‬התכנית:‬

מפגשי התכנית
תנאי סף

תנאי סף

 1. הגשת מועמדות צוות של שני עובדים מן הרשות, כל אחד מהמועמדים צריך להגיע מתחום אחר ברשות. 

 2. על כל מועמד לעמוד בתנאי אחד לפחות משלושת התנאים הבאים:
  ‬• בעל תפקיד בכיר ברשות (למשל ראש מִנהל / מנהל אגף / מנהל מחלקה)
  ‬• בעל תפקיד ניהולי, שבמסגרת תפקידו מקיים קשר עם התושבים (למשל מנהל שירות / מנהל מוקד 106 / דובר)
  ‬• בעל תפקיד ניהולי עם זיקה לעולם הדיגיטלי (למשל מנמ"ר / מנהל שירותים דיגיטליים / מנהל יחידה לתכנון אסטרטגי

 3. התחייבות לאפשר למועמדים שיתקבלו להשתתף בכל ימי הפעילות בתוכנית ולמלא את חובותיהם על פי דרישות התוכנית

 4. חתימה על המסמכים המצורפים בהגשת המועמדות  

 5. הקמת ועדת היגוי ברשות לליווי ולפיתוח התחום הדיגיטלי – לאחר קבלת המועמדים לתוכנית

תנאי סף לרשות המקומית:

 1. תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר / תואר הנדסאי / לימודים על-תיכוניים רלוונטיים לתפקיד

 2. ניסיון מוכח בתחום אחד לפחות מהתחומים הבאים: ניהול פרויקט, ניהול תהליך מרכזי, ניהול צוותים, ניהול תקציב

 3. עובד מן המניין ברשות מקומית / באיגוד ערים מסוג אשכול

תנאי סף למועמדים:

תנאי סף למועמדים
 • לצוותים בעלי שיח משותף ומקדם המנוסים בעבודה משותפת בהובלת פרויקטים ברשות.

 • לצוותים בעלי חזון, סקרנות ורצון להניע שינויים ברשות באמצעות תהליכים דיגיטליים.

 • לבעלי ניסיון בהובלת תהליכים ושינויים ארגוניים ברשות המקומית.

 • לצוותים המבטאים נכונות להתמסר לתוכנית וללוח הזמנים העמוס של ביצוע הפרויקט.

תינתן עדיפות:

מה נדרש בשלב ההרשמה:

הגשת מועמדות בקישור הזה

* מועמדים שיעברו את השלב הזה יידרשו להגיש מסמכים נוספים.

** מענה על הקול הקורא, העלאת מסמכים וכו', באופן מיטבי, דורשים כתובת בג'ימייל.

אם אין לכם, ניתן לפתוח כתובת לצורך זה כאן.

לתשומת ליבכם!

 • מספר המקומות בתוכנית מוגבל. הצוותים שיגישו מועמדות יעברו תהליך מיון לאיתור המועמדים המתאימים ביותר לתוכנית. אין בקול קורא זה משום התחייבות לקבלת מועמדים לתוכנית.

 • מומלץ להקדיש מחשבה מעמיקה לבחירת הצוותים הנשלחים מטעם הרשות, לאור הדרישות המפורטות לעיל, כדי לשפר את סיכויי קבלתם לתוכנית. 

 • עובד המעוניין להגיש את מועמדתו, אך אינו עומד בכל תנאי הסף, יכול להגיש מועמדות בצירוף מכתב בקשה אישי והמלצה מטעם הרשות המקומית, לבדיקת ועדת החריגים של התוכנית.

 • צוות יכלול שני עובדים מהרשות.  ניתן להגיש צוות של שלושה עובדים.
  במידה והרשות המקומית רוצה להגיש מועמדות של צוות יחיד (עובד אחד) - ניתן להגיש מועמדות בצירוף מכתב הסבר והמלצה מטעם הרשות המקומית, לבדיקת ועדת החריגים של התוכנית.

 • ההשתתפות בכל מפגשי התוכנית נדרשת מכל אחד מן המשתתפים. הנוכחות מבוקרת בקפידה.

 • צוות או משתתף יחיד שלא יעמדו בדרישות התוכנית (נוכחות, השתתפות פעילה, עמידה במשימות) –

  השתתפותם תופסק ,כמו גם הליווי בקידום הפרויקט והתקציב. 

 • קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות, לתאגידים עירוניים ולאיגודי ערים מסוג אשכול (לא מיועד לאיגודי ערים).

 • רשויות שהגישו מועמדים בעבר, אך לא התקבלו לתוכנית, רשאיות שוב להגיש מועמדות של צוות מתאים.

 • כל רשות רשאית להגיש מועמדים המתאימים לתוכנית.

 • התוכנית שואפת להכשיר מאיצים לכל הרשויות בישראל, ותנתן עדיפות לרשויות שטרם הוכשרו נציגים מטעמם.

 

אפשר להגיש מועמדות עד 19.1.2020 בשעה 12.00 בצהריים

 

* שימו‭ ‬לב‭ ‬שהמיונים‭ ‬מתחילים‭ ‬לפני‭ ‬מועד‭ ‬סיום‭ ‬הגשת‭ ‬המועמדות

** הקול הקורא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לשני המינים כמובן.

בכל שאלה אפשר לפנות לטל שטרן – mifam5@eyz.org.il 04-6520110 

בהצלחה!

 

הערות
bottom of page